THAI ENGLISH

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตวัน

กลุ่มธุรกิจ: สถานประกอบการโรงเรียนสอนนวด-สปา และสถาบันสอนแพทย์แผนไทย


ข้อมูลทั่วไป

วันและเวลาเปิดทำการ : -

ที่อยู่ : 7/1-2 ถนนประชาอุทิศ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300

เบอร์โทรศัพท์ : +6653410360

เบอร์โทรสาร : 053-410361

อีเมล์ : chetawan.cm@gmail.com

เว็บไซต์ : www.watpomassage.com


Chetawan Health center Map


เกี่ยวกับสถานประกอบการ

ประเภทของสถานประกอบการ : สถาบันสอนแพทย์แผนไทย

คำอธิบายธุรกิจหรือองค์กร (สโลแกนของสถานประกอบการ) : ยินดีต้อนรับสู่ ต้นตำรับแห่งศาตร์การแพทย์แผนไทยและการนวดไทย ณ ที่แห่งนี้ภูมิปัญญาการแพทย์อันเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ได้รับการเผยแพร่ สืบสาน พัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนใช้รักษาและดูแลสุขภาพกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยการพึ่งพาระหว่างคนกับธรรมชาติ ที่กลมกลืนไปกับบริบททางวัฒนธรรมที่เรียบง่าย อ่อนน้อม งดงาม ศาสตร์การแพทย์และการนวดไทยจึงเป็นการแพทย์พื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนวดไทยตำรับวัดโพธิ์ซึ่งมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสตร์การนวดและการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดแขนงหนึ่งของโลก
SUPPORT
©2016 LANNAHEALTHHUB.ORG