THAI ENGLISH

โรงเรียนจงรักษ์นวดแผนไทย

กลุ่มธุรกิจ: สถานประกอบการ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก


ข้อมูลทั่วไป

วันและเวลาเปิดทำการ : -

ที่อยู่ : 128/15 หมู่.3 ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100

เบอร์โทรศัพท์ : +6653812659 +66869222227

เบอร์โทรสาร : 053-812823

อีเมล์ : info@jongrakmassageschool.com, jongrak1972@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.jongrakmassgeschool.com

อื่นๆ เช่น facebook, twitter ฯลฯ : https://www.facebook.com/jongrakmassage/


Jongrak Thai Massage school Map


เกี่ยวกับสถานประกอบการ

ประเภทของสถานประกอบการ : สถานพยาบาลประเภทแพทย์แผนไทย

คำอธิบายธุรกิจหรือองค์กร (สโลแกนของสถานประกอบการ) : สืบสานและพัตนาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย


บริการของสถานประกอบการ

รายละเอียดของบริการ :

  • หลักสูตรวิชาชีพ 1.การนวดฝ่าเท้า 60 ชม. 2.การนวดไทย+ฤาษีดัดตน 80 ชม. 3.การนวดไทย 180 ชม. : วัน 4.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม. : 55 วัน 5.การนวดไทยเพื่ออาชีพ 800 ชม. 6.การนวดไทยน้ำมัน 60 ชม.
  • หลักสูตรอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียนจงรักษ์นวดแผนไทยเท่านั้น 1. หัตถเวชกรรมไทย นวดแก้อาการ 5 วัน (เปิดทุกสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน) 2.การนวดปรับสมดุล 5 วัน (เปิดทุกวันที่ 3 ของทุกเดือน)
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทย(ของสภาแพทย์แผนไทย) 1.หลักสูตรเภสัชกร(800ชั่วโมง) ระยะเวลา 2 ปี วันอาทิตย์ ตอนเช้า-บ่าย เวลา 9.00-16.00น. 2.หลักสูตรเวชกรรมไทย(1,200ชั่วโมง) ระยะเวลา 3 ปี วันเสาร์ ตอนเช้า-บ่าย เวลา 9.00-16.00 น. 3.หลักสูตรนวดไทย(800ชั่วโมง) ระยะเวลา 2 ปี วันเสาร์ ตอนเช้า-บ่าย เวลา 9.00-16.00 น. 4.หลักสูตรผดุงครรภ์ไทย(400ชั่วโมง) ระยะเวลา 1 ปี วันอาทิตย์ ตอนเช้า-บ่าย เวลา 9.00-16.00 น. ***หมายเหตุ ในบางวิชาต้องมาเรียนทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์
  • หลักสูตรหมอพื้นบ้าน 1.การตอกเส้นภูมิปัญญาล้านนา 4วัน 2.การนวด เอาม่าน 5 วัน 3.การโกยมดลูก 3 วัน 4.ย่างยา 2 วัน 5.การตรวจธาตุเจ้าเรือน 1 วัน 6.พิธีกรรมหมอพื้นบ้าน 2 วัน
  • หลักสูตรระยะสั้น 1.การนวดฝ่าเท้า 60 ชม. 5 วัน 2.การนวดไทย 80 ชม. 8 วัน 3.การนวดไทย 180 ชม. 20 วัน
  • จุดเด่นของบริการในสถานประกอบการ : โรงเรียนจงรักษ์นวดแผนไทย ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและการรับรองทุกหลักสูตร และสถาบันโดยกระทรวงสาธารณสุข


    SUPPORT
    ©2016 LANNAHEALTHHUB.ORG