THAI ENGLISH

คลินิกกายภาพบําบัดแม่ปิง และ ชลภาสธาราบำบัด

กลุ่มธุรกิจ: สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ทันตกรรม


ข้อมูลทั่วไป

วันและเวลาเปิดทำการ : เปิดทำการทุกวัน 9.00 น. – 21.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ (เพื่อความสะดวกในการให้บริการ กรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า)Open daily: 9 A.M. – 9 P.M. Close on public holidays. (Please call for an appointment and more information.)

ที่อยู่ : ถนน ตำบล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230

เบอร์โทรศัพท์ : +6653441942 +66902825942

อีเมล์ : maeping-chonlapas@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.maepingpt.com/

อื่นๆ เช่น facebook, twitter ฯลฯ : https://www.facebook.com/maepingPT


Mae Ping Physical Therapy & Chonlapas Hydrotherapy Map


ภาษาที่สามารถสื่อสาร

ภาษาที่บุคลากรสามารถสื่อสาร

 • ภาษาไทยThai
 • อังกฤษEnglish

 • เกี่ยวกับสถานประกอบการ

  ชื่อผู้ประกอบการ : คลิกนิกกายภาพบำบัดแม่ปิง และ ชลภาสธาราบำบัดMae Ping Physical Therapy Clinic & chonlapas Hydrotherpy

  ชื่อผู้รับใบอนุญาต : ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์Assistant Professor Prapas Pothongsunun, Ph.D.

  ชื่อผู้ดำเนินการ : นางสาว ระพีภัทร์ ขาลสุวรรณMiss Raphiphat Khansuwan

  เลขที่ใบรับรอง : 50106000257

  วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญาต : 24 ม.ค. 2558

  ประเภทของสถานประกอบการ : สถานพยาบาล

  ประเภทของสถานพยาบาล : กายภาพบำบัด

  คำอธิบายธุรกิจหรือองค์กร (สโลแกนของสถานประกอบการ) : คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง: เราภูมิใจในคุณภาพที่ดีกว่า ชลภาสธาราบำบัด: คลื่นธาราพาชีวาสุขMae Ping Physical Therapy Clinic: Better quality is our pride. Chonlapas Hydrotherapy: Moving wave for better life.


  บริการของสถานประกอบการ

  รายละเอียดของบริการ : คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง: บริการบำบัดรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย โดยนักกายภาพบำบัด เกี่ยวกับปัญหาดังนี้ o ปวดกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่ออื่นๆ o ข้อติด ข้อเสื่อม ข้ออักเสบ o บาดเจ็บจากการกีฬา และกลุ่มอาการจากการทำงานออฟฟิต o อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง o สอนการหายใจ การไอ ระบายเสมหะในผู้ทีมีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ o ให้คำปรึกษาและจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและท่าทางที่ถูกต้อง ชลภาสธาราบำบัด: (สระน้ำธาราบำบัด ห้องบริหารกาย อ่างน้ำวน ห้องอบซาวน่า) ธาราบำบัด ให้บริการ 2 ประเภท o การรักษาทางกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ที่มีปัญหา o การส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป เช่น การออกกำลังกายแบบแอโรบิคในน้ำ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การบริหารกายสำหรับผู้สูงอายุ และการเต้นแอโรบิคในน้ำ ด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย Mae Ping Physical Therapy Clinic: We provide you treatment, prevention, promotion and rehabilitation programs by Licensed Physical Therapists. o Management in muscle, ligament, joint pain and problem (neck, back, shoulder, elbow, wrist, hip, knee, ankle) o Sports injury and Office syndrome o Stroke / CVA rehabilitation o Cardiac and Pulmonary rehabilitation o Strengthening and Endurance training programs for good health promotion Chonlapas Hydrotherapy: (Hydrotherapy pool, Fitness room, Jacuzzi, Sauna) Two services by hydrotherapy (individual or group) o for physical therapy treatment & rehabilitation. o for general health promotion such as aquatic aerobic exercise, toning exercise, strengthening exercise, program for aging and aerobic dance with various programs.

  จุดเด่นของบริการในสถานประกอบการ : o ให้การบริการด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและดูแลดุจญาติมิตร เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย ตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ o สถานที่กว้างขว้าง ปลอดโปร่ง เหมาะแก่การบำบัดรักษา o มีที่จอดรถเพียงพอ สะดวกสบาย o สระน้ำธาราบำบัด ขนาด 10 x 20 เมตร ครึ่งหนึ่งในร่ม ครึ่งหนึ่งกลางแจ้ง เป็นสระน้ำอุ่นเหมาะแก่การออกกำลังกายในน้ำเพื่อสุขภาพและการรักษาในน้ำ เป็นสระน้ำเกลือดีต่อสุขภาพผิว

  SUPPORT
  ©2016 LANNAHEALTHHUB.ORG