THAI ENGLISH

ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ SRB

กลุ่มธุรกิจ: สถานประกอบการเกี่ยวกับการพํานักระยะยาวและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ


ข้อมูลทั่วไป

วันและเวลาเปิดทำการ : เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

ที่อยู่ : 142 ม.1 ถนน ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

เบอร์โทรศัพท์ : +66971385105

เบอร์โทรสาร : 053-390439

อีเมล์ : srb.thai@gmail.com

อื่นๆ เช่น facebook, twitter ฯลฯ : facebook : รับดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น


SRB Health Care Center Map


ภาษาที่สามารถสื่อสาร

ภาษาที่บุคลากรสามารถสื่อสาร

 • บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ,เยอรมัน, จีน, ฮิปรู

 • การรับรองคุณภาพและรางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ(ธูรกิจดูแลผู้สูงอายุ) จาก กรมพัตนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ - ปี พ.ศ. ที่ได้รับ 2558

 • เกี่ยวกับสถานประกอบการ

  ประเภทของสถานประกอบการ : ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ

  คำอธิบายธุรกิจหรือองค์กร (สโลแกนของสถานประกอบการ) : บริการดุจญาติมิตร เสมือนพักอยู่ที่บ้านของท่านเอง

  ขนาดของสถานประกอบการ : 30 เตียง ในพื้นที่รีสอร์ท


  บริการของสถานประกอบการ

  รายละเอียดของบริการ :

 • บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น 1.ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ 2.ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 3.ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ที่ต้องการกสนดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต แผลกดทับ 4.ผู้ป่วยเจาะคอ ให้อาหารทางสายยาง สวนปัสสาวะ 5.กายภาพบำบัดและอื่นๆ 6.บริการรับ-ส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัด
 • จุดเด่นของบริการในสถานประกอบการ : บริการให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม


  SUPPORT
  ©2016 LANNAHEALTHHUB.ORG