THAI ENGLISH

โรงพยาบาลช้างเผือก (โดยบริษัทเทพปัญญาธุรกิจ จำกัด)changpuekhospital

กลุ่มธุรกิจGroup: สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ทันตกรรม


ข้อมูลทั่วไปGeneral Information

วันและเวลาเปิดทำการOpen Hours : **บริการตรวจรักษา** ให้บริการตรวจรักษา คนไข้ ชั้น 2 และ โถง OPD เปิดให้บริการทุกวัน เวลา. 07.00-20.00 น. **บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน** ให้บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์และพยาบาลชำนาญงาน

ที่อยู่Address :

เบอร์โทรศัพท์Telephone :

เบอร์โทรสารFax : +6653218120

อีเมล์E-mail : [email protected]

เว็บไซต์Website : http://www.changpuek-hospital.com


changpuekhospital Map

0,0

การรับรองคุณภาพและรางวัลที่ได้รับAward


เกี่ยวกับสถานประกอบการCompany Information

ชื่อผู้ประกอบการBusiness Owner : นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูลMr.Sumeth Handagoon

ชื่อผู้รับใบอนุญาตLicensee : นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูลMr.Sumeth Handagoon

ชื่อผู้ดำเนินการManager : นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูลMr.Sumeth Handagoon

เลขที่ใบรับรองCertificate No. : 10201000750

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญาตCertified Date : 17 ก.ค. 2517

ประเภทของสถานประกอบการCategory Business : โรงพยาบาล

คำอธิบายธุรกิจหรือองค์กร (สโลแกนของสถานประกอบการ)Slogan : บริการด้วยใจ ห่วงใยผู้ใช้บริการWith so caring service users


บริการของสถานประกอบการServices

จุดเด่นของบริการในสถานประกอบการOutstanding Service : --ให้บริการนอนพักรักษาตัว** ภายใต้สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสะอาด สะดวก มีให้บริการทั้ง ห้องพิเศษและห้องธรรมดา ทั้งในส่วน ICU ชั้น 4 ชั้น 5 --บริการด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ที่ได้รับมาตราฐานทั้งในห้องเอ็กซเรย์และเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ทั้งเครื่องของโรงพยาบาลช้างเผือก และเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นจากโรงพยาบาลในเครือรามเชียงใหม่ --ให้บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมงโดยทีมแพทย์และพยาบาลชำนาญงาน --ภายใต้ ความถูกต้อง รวดเร็ว ฉับไว ทันใจผู้ใช้บริการโดยทีมงาน นักเทคนิคการแพทย์วิชาชีพ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เที่ยงตรง แม่นยำ ทั้งจากโรงพยาบาลช้างเผือก และโรงพยาบาลเครือรามเชียงใหม่ --ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้พิการขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้นว่า รถเข็น ไม้เท้า ไม่สี่ขา เครื่องช่วยฟัง --ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากและฟัน ครบ 4 มิติให้บริการทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ อุดฟัน ขุดหินปูน ถอนฟัน ให้บริกางงานทันตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ ทำฟันปลอม รักษารากฟัน ผ่าฟันคุด เป็นต้น ให้บริการทันตสุขศึกษา บริการตรวจฟัน เครือบฟลูออไรด์ เครือบหลุมร่องฟัน --บริการทำการรักษาโดยการฝังเข็มโดยแพทย์เฉพาะทางด้านการฝังเข็ม --ให้บริการผู้ป่วยที่ต้องทำการรักษา โดยวิธีการ ฟอกเลือด ล้างไตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และปลอดภัย

SUPPORT
©2016 LANNAHEALTHHUB.ORG