THAI ENGLISH

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตวันChetawan Health centerinfo

กลุ่มธุรกิจGroup: สถานประกอบการโรงเรียนสอนนวด-สปา และสถาบันสอนแพทย์แผนไทย


ข้อมูลทั่วไปGeneral Information

วันและเวลาเปิดทำการOpen Hours : -

ที่อยู่Address :

เบอร์โทรศัพท์Telephone :

เบอร์โทรสารFax : 053-410361

อีเมล์E-mail : chetawan.cm@gmail.com

เว็บไซต์Website : www.watpomassage.com


Chetawan Health center Map

0,0

เกี่ยวกับสถานประกอบการCompany Information

ประเภทของสถานประกอบการCategory Business : สถาบันสอนแพทย์แผนไทย

คำอธิบายธุรกิจหรือองค์กร (สโลแกนของสถานประกอบการ)Slogan : ยินดีต้อนรับสู่ ต้นตำรับแห่งศาตร์การแพทย์แผนไทยและการนวดไทย ณ ที่แห่งนี้ภูมิปัญญาการแพทย์อันเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ได้รับการเผยแพร่ สืบสาน พัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนใช้รักษาและดูแลสุขภาพกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยการพึ่งพาระหว่างคนกับธรรมชาติ ที่กลมกลืนไปกับบริบททางวัฒนธรรมที่เรียบง่าย อ่อนน้อม งดงาม ศาสตร์การแพทย์และการนวดไทยจึงเป็นการแพทย์พื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนวดไทยตำรับวัดโพธิ์ซึ่งมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสตร์การนวดและการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดแขนงหนึ่งของโลก
SUPPORT
©2016 LANNAHEALTHHUB.ORG